homeSmart Science 4 Thai
personperson_add
Smart Science 4 Thai

ผู้สอน
นาง กัญญารัตน์ สุมนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Smart Science 4 Thai

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1761

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอต้อนรับ เข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทย, แบบฝึกทักษะ, แบบทดสอบมากมาย, แบบทดสอบวิชาภาษาไทย, บทสำนวน สุภาษิต คำพังเพย และอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)