homeมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)
person
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)

ผู้สอน
นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1762

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)