เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีรุ่นเยาว์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชุมนุมเคมีรุ่นเยาว์ โรงเรียนบึงกาฬ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

เงื่อนไขของการผ่านการประเมิน
ต้องได้จำนวนดาวทั้งหมด 20 ดาว และมีเวลาเรียนเกิน 80 %