คณิตศาสตร์ ม.1 จำนวนเต็ม
ผู้สอน

ภาวิณี เบญจวนิช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.1 จำนวนเต็ม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17627

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม ทั้งความหมาย ประเภทจำนวนเต็ม

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.