เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยุภาวรรณ สอนประเทศ

โรงเรียนโพธิ์สะอาดวิทยา

1.เป็นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1