เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดอกไม้แสนสวย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดวงใจ พรอคเนาว์

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

ดอกของพืชโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ คือ เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย