ดอกไม้แสนสวย

ดวงใจ พรอคเนาว์

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ดอกของพืชโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ คือ เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย