ทฤษฎี นิติเวชศาสตร์
ผู้สอน

เรืออากาศโท นายแพทย์ วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทฤษฎี นิติเวชศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17633

สถานศึกษา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานิติเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาปีที่สี่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.