ผู้สอน
นันทิยา ทิศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนครูหนูอี๊ด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17642

สถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี


คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเรื่องสีต่างๆ