อัตราส่วนและร้อยละ

อานุภาพ บุญจันทร์เชย

โรงเรียนของเราน่าอยู่

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ ร้อยละและอัตราส่วน มาศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเนื้อหา ดังกล่าว

ซึ่งอาจจะได้รับความรู้หรือประโยชน์ไปไม่มากก็น้อย ทาง คณะผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย