ผู้สอน
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2-2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17645

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาหุ่นยนต์