homeมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิชาคอมพิวเตอร์)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิชาคอมพิวเตอร์)

ผู้สอน
นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิชาคอมพิวเตอร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1766

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิชาคอมพิวเตอร์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)