homeประถมศึกษาปีที่ 6 (วิชาคอมพิวเตอร์)
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิชาคอมพิวเตอร์)

ผู้สอน
นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิชาคอมพิวเตอร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1767

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิชาคอมพิวเตอร์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)