2559/1 การสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย
ผู้สอน

นาย สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2559/1 การสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17673

สถานศึกษา
facuty of agro-indutry

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายด้วย limesurvey ซึ่งเป็น opensource สามารถใช้งานฟรี เหมาะกับงานสร้างแบบสอบถามพื้นฐาน และแบบสอบถามงานวิจัยได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.