2202-2107 การประกันภัย
ผู้สอน

ครู ครูรุ่งทิวา สลากัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2202-2107 การประกันภัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17680

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.