เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

478-400 Venues and Accommodations Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การจัดการสถานที่จัดงานและที่พัก

พุธ 13:00-15:50 น. ห้อง FMS 3402
----------------------------------
สอบกลางภาค วันอังคารที 6 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น.
สอบปลายภาค วันอาทิตย์ที 13 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น.