ผู้สอน
อมรรัตน์ ปานตุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์12


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17698

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นสื่อเพิ่มเติมสหรับนักเรียน

บทที่ 1