ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิชาสุขศึกษา)
ผู้สอน

นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิชาสุขศึกษา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1770

สถานศึกษา
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 6 (วิชาสุขศึกษา)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.