ผู้สอน
ืnuchida chovong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17704

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่สอนเกียวกับเรื่องราวในชีวิตและสังคมเพื่อให้คนเราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การเลือกซื้อสินค้า