ผู้สอน
จรูญ สุทธิมาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การบริหารร่างกาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17706

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนการพัฒนา e-Leaming เพื่อเป็นสื่อและสื่อเติม ให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียน