การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

weerayut treechai

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนให้เกิดทักษะในการว่ายน้ำที่ถูกวิธีและช่วยเหลือทางน้ำ