เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

weerayut treechai

โรงเรียนตันติวัตร

เป็นการเรียนการสอนให้เกิดทักษะในการว่ายน้ำที่ถูกวิธีและช่วยเหลือทางน้ำ