เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนการพัฒนา e- learning เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเติมให้กับผู้เรียนที่สนใจเข้าเรียน

น้ำขิงมะนาวโซดา