ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนการพัฒนา e- learning เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเติมให้กับผู้เรียนที่สนใจเข้าเรียน

น้ำขิงมะนาวโซดา