วิชาภาษาไทย ป. 2
ผู้สอน

นงลักษณ์ หนูโท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย ป. 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17717

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชา ที่สอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยได้ละเอียดและสามารถเข้าใจแยกแยะคำได้มากขี้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.