วิชาหน้าที่พลเมือง:TTW
ผู้สอน

จิราภรณ์ สังข์แก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาหน้าที่พลเมือง:TTW

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17718

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วันสำคัญทางศาสนา

เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนตามและเป็นพลเมืองที่ดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.