ผู้สอน
treeya jantikakeaw
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จินตคณิต)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17724

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนากระบวนการคิดคำนวณ

  1. ให้มีวิธีคิดหลาย ๆ วิธีที่ให้ได้คำตอบเดียวกัน
  2. การบวก-ลบ ที่สามารถหาคำตอบในเรื่องการคำนวณได้
  3. ฝึกการใช้ลูกคิดพื้นฐาน
  4. ฝึกการใช้นิ้วเป็นเครื่องมือในการการนับนิ้ว โดย ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  5. ฝึกใช้ลูกคิดให้คล่องและคำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในที่สุด