เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จินตคณิต)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนากระบวนการคิดคำนวณ

  1. ให้มีวิธีคิดหลาย ๆ วิธีที่ให้ได้คำตอบเดียวกัน
  2. การบวก-ลบ ที่สามารถหาคำตอบในเรื่องการคำนวณได้
  3. ฝึกการใช้ลูกคิดพื้นฐาน
  4. ฝึกการใช้นิ้วเป็นเครื่องมือในการการนับนิ้ว โดย ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  5. ฝึกใช้ลูกคิดให้คล่องและคำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในที่สุด