วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
ผู้สอน

อัญชลี สุภารัตนพงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17725

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนเกี่่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร ซึ่่งเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 และผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจุจุบัน ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.