เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Science for MEP.2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่อง สนุกับของเล่น  แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า และ ดวงอาทิตย์