ภาษาเพื่อความสนุก

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ถึงคำศัพท์จากสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวัน