เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Science for MEP.3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง สมบัติของวัสดุ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า และทิศ