Science for MEP.3


ผู้สอน
นาง กัญญารัตน์ สุมนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Science for MEP.3

รหัสวิชา
1774

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง สมบัติของวัสดุ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า และทิศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books