วิทยาศาสตร์เรื่องเมฆ
ผู้สอน

นุชจรี ทองขวัญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่องเมฆ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17746

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาส่วนประกอบของอากาศ อุณหภูมิ ความดันอากาศและปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ ประโยชน์ของความดันอากาศ ความชื้นของอากาศ วัฏจักรของน้ำและปัจจัยในการหมุนเวียนของน้ำ เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และลูกเห็บ การเกิดลม ทิศทางของลม และประโยชน์ของลม พายุหมุนเขตร้อน อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.