ผู้สอน
ซานีดา อาแว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ป.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17760

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในการเรียนการสอนการพัฒนา e-learning เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเติม ให้ผู้เรียนสนใจเข้าเรียน