วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Normal
ผู้สอน

มลทิรา แก้วบ้านดอน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Normal

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17775

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ในหน่วย Grammar Week เรื่อง Present Perfect Tense นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้ Present Perfect Tense รวมทั้งได้ฝึกการใช้จากการทำแบบฝึกชุดต่างๆที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.