ฟิสิกส์ ม.5 (วิทยาศาสตร์)


ผู้สอน
สมพร ตันอรุณ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ ม.5 (วิทยาศาสตร์)

รหัสวิชา
1780

สถานศึกษา
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนและเสริมในการเรียนในชั้นเรียนฟิสิกส์ มัธยม 5 (วิทยาศาสตร์)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books