เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน


เป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนเขียนบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เวลาโดยใช้จุดได้

เรื่อง เวลา