การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2 ม.1/2 เทอม 2 ปี 2558
ผู้สอน

ครู จักรพันธ์ สุขจริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2 ม.1/2 เทอม 2 ปี 2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17822

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2 ม.1/2 เทอม 2 ปี 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.