ผู้สอน
ครู จักรพันธ์ สุขจริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

งานธุรกิจ ม.2/1 เทอม 2 ปี 2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17824

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน

งานธุรกิจ ม.2/1 เทอม 2 ปี 2558