เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหลักนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักนิเทศศาสตร์ ศาสตร์แห่งการสื่อสาร องค์ประกอบ แบบจำลอง ทฤษฎีการสื่อสาร ประเภทการสื่อสาร