วิชาหลักนิเทศศาสตร์
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาหลักนิเทศศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17840

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักนิเทศศาสตร์ ศาสตร์แห่งการสื่อสาร องค์ประกอบ แบบจำลอง ทฤษฎีการสื่อสาร ประเภทการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.