ปวช.1/1 พาณิยการ *** วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี คนขี้เร่ ทุกคน

ยินดีต้อนรับ ครับ

COMPUTER BY ครูตาล