ปวช.1/3 พาณิชยการ *** วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ ชาวโลก

COMPUTER ครูตาล