ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.1/3 พาณิชยการ *** วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17845

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ ชาวโลก

COMPUTER ครูตาล