ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.2/2 คอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17860

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

2/2558