ผู้สอน
นางสาว ศจี เพิ่มพูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17863

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีทุ่งสง


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ