ปวช.1/8 พาณิชยการ *** วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ ชาวโซเชี่ยวแคม

ผมครูตาล ยินดีต้อนรับครับ

555555555 เด็กเวร ล้อเล่งน่า