สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ รหัส 56 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สอน

ไพโรจน์ นวลนุ่ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ รหัส 56 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17870

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ECN-395 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.