ห้องเรียน 4/1 วิชาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ผู้สอน

นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียน 4/1 วิชาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17871

สถานศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในรูปแบบ stem


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.