ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวช. 2 MEP คธ. ระบบเครือข่ายเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17873

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

555555555555555

อุต๊ะ