1/7 สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ