ข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม PowerPoint

ผกามาศ ฤทธิกาญจน์

โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน