ข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม PowerPoint
ผู้สอน

ผกามาศ ฤทธิกาญจน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม PowerPoint

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17877

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.