ข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม PowerPoint

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผกามาศ ฤทธิกาญจน์

โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

สื่อการเรียนการสอน