ประถมศึกษาปีที่6


ผู้สอน
โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่6

รหัสวิชา
1788

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ 24 ชั่วโมง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books