ประถมศึกษาปีที่6


ผู้สอน
โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่6

Class ID
1788

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ 24 ชั่วโมง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)