การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2202-2111) ระดับ ปวช.
ผู้สอน

นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2202-2111) ระดับ ปวช.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17881

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.