สรีรวิทยาการเเพทย์ (Medical Physiology)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน