ง21201 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ม.1/1

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกราฟิกคุณสมบัติของงานกราฟิกบทบาทและความสำคัญของงานด้านกราฟิกกราฟิกกับชีวิตประจำวันความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกการประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอนาคตของคอมพิวเตอร์กราฟิกสีกับการออกแบบงานกราฟิกโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิกความเป็นมาและความหมายของสื่อประสมความสำคัญของเทคโนโลยีสื่อประสมการสร้างและการนำเสนอสื่อประสมฮาร์ดแวร์สำหรับสื่อประสมการประยุกต์ใช้สื่อประสมบทบาทและผลกระทบของสื่อประสมเทคโนโลยีเว็บการออกแบบเว็บเพจโครงสร้างและคำสั่งภาษาHTML